Påmønstring

Båden er klar til entring fra kl. 17.00 lørdag (ved uge-booking). Indtil kl. 17 rengøres og klargøres båden, og den nødvendige service på båden udføres. Båden er ved overtagelsen fyldt op med diesel og vand, og skal afleveres med fyldte tanke. Diesel kan tankes i havnene. Gennemgang af båden, dets udstyr og virkemåde udføres af basens personale sammen med båd lejeren / besætningen efter entringen.

Skulle I mod forventning konstatere en fejl eller mangel ved båden samt udstyr, skal basens personale straks kontaktes for assistance og udbedring. En skade på båden skal straks meddeles bådbasen. Udbedring af skaden må kun finde sted med bådbasens accept.

Afmønstring

Kl. 09.00 efterfølgende lørdag. Båden skal være tilbage i udmønstrings havnen senest fredag kl. 16.00. Havnepenge for lørdag nat ved påmønstring og fredag nat ved afmønstring er inkluderet i lejen.

Ved afleveringen gennemgås båd og udstyrslisten, evt. mangler eller skader modregnes i depositum.